Learn & Grow Solutions, és una consultora orientada a la solució de problemes a través del Coaching i la Psicoterapia, utilitzant tot tipus de tècniques psicològiques i eines proporcionades per la Programació Neurolingüística.

Coaching: és un procés de comunicació, acompanyament i guia, que realitza un coach (entrenador) per ajudar a un coachee (client) a conseguir

l’ excel.lència (el millor de sí mateix) en el marc d’ una aliança establerta entre ambdós (entrenador i client) al principi del procés de Coaching.

Psicoteràpia:És un procés de comunicació entre un psicoterapeuta( és a dir, una persona entrenada per avaluar i generar canvis) i una persona que acudeix a consultar-lo (“pacient” o “ client”) que es produeix amb el propòsit d’ una millora en la qualitat de vida d’ aquest últim, a través d’ un canvi en la seva conducta, actituds, pensaments o afectes. S’ utilitza quan el client no obté de sí mateix els recursos suficients.

PNL: És l’ estudi de la conducta humana, entesa com a experiència subjectiva, i de les tècniques específiques per a reorganitzar la dita experiència, amb la intenció d’ aconseguir un objectiu determinat.

Teràpia: quan et trenques un os

PNL : Quan necessites fisioteràpia per recuperar-te d’ una lesió

Coaching: Quan necessites anar al gimnàs per posar-te en forma i aconseguir els teus objectius.

“ Fins i tot el viatge més llarg comença amb un primer pas”